Många företag struntar i konsultrapporter

Det senaste årets många nedläggningar har gett fackens löntagarkonsulter mycket att göra. Men det är sällan företagen bryr sig om vad konsulterna kommer fram till, säger Lars-Gunnar Lendenius, en av landets mest anlitade löntagarkonsulter.
– I de fallen när man känner redan från början att det här är hopplöst, då är det rena brödfödeuppdrag så att säga. Gislaved var ett sådant fall där vi redan från början kände att det finns inga förutsättningar att påverka, det märktes att företaget bara var intresserade av att uppdraget gick så snabbt som möjligt. Det framstod tämligen uppenbart att avvecklingsbeslutet i praktiken hade fattats flera år tidigare. Fler uppdrag än någonsin Sedan slutet av 70-talet har facken på företag med mer än 50 anställda haft rätt att låta en utomstående konsult granska kalkylerna bakom till exempel nedläggningsbeslut. Lars-Gunnar Lendenius är företagskonsult och har aldrig haft så många uppdrag som under de senaste året. Han har anlitats vid stora nedläggningar i Katrineholm, Gislaved, Eskilstuna, Olofström, Bengtsfors och Karlshamn. ”Ofta överkörd” Lars-Gunnar Lendenius säger att han är oberoende och i ungefär hälften av de runt hundra beslut han har granskat under sin karriär har han också gått på företagets linje. Men i resten av fallen, de gånger Lars-Gunnar Lendenius motsatt sig ett företags beslut, har han ofta blivit överkörd. Det är bara i ett fall av fem som företagsledningarna lyssnat på kritiken och ändrat sina beslut. Kommer in för sent Anders Tideman är utredare på Metall. Han håller med om att löntagarkonsulterna många gånger kommer in för sent. – Det är det som är det stora problemet, att de oftast kommer in när varslen redan är beslutade. När de har tagit beslut och vill genomdriva det så har man ju lite svårt att ta till sig argument eftersom det innebär på något sätt att man själv har gjort en för svag analys. ”Sällan något nytt” Karl Olof Stenqvist, förhandlingschef på arbetsgivarorganisationen Sveriges Verkstadsindustrier, förstår om företagen ibland struntar i konsulternas rapporter. – Processen är oftast så långt gången i företagen och man har prövat olika alternativa vägar, så det är ju sällan att det plöstligt händer något som är nytt som förändrar bolagets sätt att se på frågan.
Mattias Johansson