Trots svagt resultat - tio av 14 vd:ar fick bonus

14 av Sveriges största bolag minskade sina vinster eller gick med förlust förra året. Trots det kunde tio av deras verkställande direktörer kvittera ut bonus.
Dagens Nyheter har granskat de 20 största företagen på Stockholmsbörsen och till exempel funnit att Volvos vd Leif Johansson fick en bonus på 1,6 miljoner kr samtidigt som företaget gjorde en förlust på 1,9 miljarder kronor, men Göran Thunhammar, vd för Svenskt Näringsliv, försvarar systemet: – Jag tycker att det är bra att man jobbar med ett system som innebär att man har en fast lönedel som speglar ansvarets storlek och sådana saker, och sedan att man har en rörlig lönedel - skulle jag hellre vilja kalla den än bonus - och att man relaterar den till mycket tydliga, mätbara mål som styrelsen sätter upp för vd att uppnå. Om vd når de målen ska hon eller han också kunna få denna rörliga lönedel, det tycker jag är en god princip, säger Thunhammar. Men du menar att det är ok att en vd får en bonus trots att bolaget går med förlust, om målen är några andra än resultatet? – Jag tycker att bonus är ett rätt olyckligt begrepp, för att då verkar det väldigt lättrelaterat till att 'nu går hela företaget bättre' och det kan mycket väl vara bonussystem som gäller alla som på något sätt bidrar till resultatet, det kan ju vara alla medarbetare i företaget. Men att ha en rörlig lönedel för en verkställande direktör eller de som mycket kan påverka resultatet, det kan vara försäljningsresultat, det kan vara alla möjliga sådana saker som inte nödvändigtvis behöver innebära att sista raden på företaget blir bättre, men det viktiga är att man uppnår av styrelsen satta mål. Sedan är det ju styrelsens ansvar inför stämman och ytterst ägarna att försvara det här systemet, säger Thunhammar.
Patrik Holmström

Hur pass skadat är förtroendet för svenskt näringsliv? Det var ämnet för en diskussion i P1 Morgon på onsdagen mellan Göran Thunhammar, vd för organisationen Svenskt Näringsliv - den organisation som tagit över efter Svenska arbetsgivareföreningen och Industriförbundet, och Hans de Geer, professor i företagsetik på Handelshögskolan i Stockholm. Debatten i sin helhet hörs i ljudfilen ovan.