Ekomedarbetare avliden

Sveriges Radios tidigare Latinamerika-korrespondent Kerstin Bodell har avlidit. Hon kom till Ekoredaktionen 1970 och under tio år, med början 1984, arbetade hon i Syd- och Centralamerika, först med stationering i Buenos Aires i Argentina och därefter i Managua i Nicaragua.

Det var en dramatisk tid i Latinamerikas historia som tilldrog sig stort intresse från omvärlden.

Kerstin Bodell rapporterade bland annat om inbördeskrig i Centralamerika, om den kaotiska utvecklingen i Haiti, om kriget på Falklandsöarna och om människornas liv i skuggan av de stora händelserna.

Efter åren i Latinamerika återvände Kerstin Bodell till Sverige och Ekoredaktionen där hon arbetade i utrikesgruppen.

Kerstin Bodell blev 62 år.