Höjd a-kassa i skuggbudget från s

På fredagen presenterade socialdemokraterna sin budgetmotion, och tvärtemot förslagen i regeringes budget menar socialdemokraterna att fler jobb kan skapas utan att nivåerna i a-kassan sänks.

– Vi kan med vår politik visa att det går att skapa mer jobb utan att för den skull öka klyftorna genom att till exempel försämra i a-kassorna eller andra trygghetssystem, säger socialdemokraternas ekonomiske talesman Pär Nuder.

Nuder varnar för ökade klyftor
Inte helt oväntat målade Nuder upp en nattsvart bild av den borgerliga regeringens samlande politik, som enligt honom leder till ökade klyftor i samhället.

– Det är de rikaste som får mest. Mest till dem som redan har mest, minst till dem som redan har minst, säger han.

Förslagen liknar dem i valrörelsen
Socialdemokraternas eget budgetförslag har till stora delar samma innehåll som det partiet lanserade i valrörelsen. De nya jobben ska inte uppstå genom sänkningar i a-kassan. Den ska höjas istället för att sänkas, som den borgerliga regeringen vill.

Olika typer av anställningsstöd skall finnas kvar i stället för att tas bort.

Inkomstskatterna skall inte sänkas, och det ger socialdemokraterna råd med bland annat en stor tandvårdsreform och billigare dagis.

Mer utbildning ska ge fler jobb
Mycket i jobbpolitiken handlar om satsningar på utbildning. Fler anställda i skola och på fritids, ökade forskningsanslag, en fortsatt utbyggnad av högskolan, och utbyggnad av den kvalificerade yrkesutbildningen.

Fredagens budgetförslag från socialdemokraterna är det första förslaget på många som inte är en kompromiss med miljöpartiet och vänsterpartiet. Det har inneburit en del skillnader. Till exempel så finns det inte med några formuleringar om friår, och när det gäller den gröna skatteväxlingen, en annan idé från miljöpartiet, så har Pär Nuder tänkt om.

– Vi har redan väldigt höga energipriser, både vad gäller elen och vad gäller bensinpriser, som gör att marknaden i sig själv tar och ställer om vårt beteende.

Karin Runblom
Karin.runblom@sr.se