EU: Jourtid ska inte räknas som arbetstid

Om drygt en vecka möts EU:s arbetsmarknadsministrar för ett extra möte om vilka arbetstidsregler som ska gälla i EU-länderna. Problemet för Sverige har varit att jourtid räknas som arbetstid. Frågan har förhandlats i åratal.

EU:s ordförandeland Finland har nu lagt ett kompromissförslag som Sverige vill säga ja till.

– Vi vill se till att vi har möjlighet att lösa de problem med jourtid och kompensationsledighet som finns genom kollektivavtal. Och i och med det finska ordförandeskapets kompromiss har vi möjlighet att göra det och det känns väldigt bra och vi hoppas att det går igenom, säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin.

Vad kommer detta att innebära rent praktiskt?

– Det innebär att de problem som har aviserats inom till exempel sjukvården och på andra ställen där man har haft den här typen av jourtider och kompensationsledighet kommer man nu att kunna lösa precis på det sätt som vi är vana vid i Sverige, det vill säga att man löser det genom kollektivavtal.

Regeln försvninner
Om kompromissförslaget går igenom, och just nu talar mycket för det, så försvinner alltså den regel som innebär att jour betraktas som arbetstid.

Nu säger reglerna att den som har tillgång till en säng på arbetsplatsen och kan sova under jourtiden ändå får räkna detta som arbetstid.

En helt annan del av förslaget handlar om att ett land ska kunna ha en genomsnittlig arbetstid som är längre än 48 timmar i veckan. Något som Storbritannien hela tiden krävt.

Gav upp sitt motstånd
För att slippa räkna jourtid som arbetstid gav den förra socialdemokratiska regeringen förra året upp sitt motstånd mot att ett land ska kunna ha en genomsnittlig arbetstid som är längre än 48 timmar i veckan.

Därför kan arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin säga att han följer sin socialdemokratiske föregångares linje. Littorin är helt övertygad om att Sverige inte kommer att ha en genomsnittlig arbetstid på mer än 48 timmar i veckan.

– Det kan jag inte tänka mig. Vi löser ju detta genom kollektivavtal i Sverige så det ska inte vara några problem, säger han.

Viktigt med överenskommelse
För Sverige är det viktigt att det blir en överenskommelse i Bryssel den 7 november eftersom bibehållna regler försvårar den kommande avtalsrörelsen om nya löner och villkor på en rad områden.

– Blir det inte en överenskommelse får vi problem därför då är de regler som nu har gällt i ett tiotal år som även fortsättningsvis ska gälla och där har vi ju krav på oss att implementera dem. Det blir besvärligt, så jag hoppas innerligt att det blir en överenskommelse, säger Sven Otto Littorin.

Och vad arbetsmarknadsministern säger är att reglerna gällt i åratal men att Sverige inte längre kan strunta i att följa reglerna.

Arbetstid längre än 48 timmar i veckan
Det förslag som ska förhandlas i Bryssel innehåller bland annat en rad detaljer om under hur många månader en arbetstagare ska kunna arbeta längre än 48 timmar i veckan och vilka regler som ska gälla för ledighet efter övertidsarbete.

Därför kommer det ända fram till ministermötet att finnas en osäkerhet om det verkligen blir en överenskommelse eller ej. En eventuell uppgörelse måste sedan godkännas av Europaparlamentet.

Herman Melzer
herman.melzer@sr.se