Hård kritik mot polisens underrättelsetjänst

Kriminalpolisens underrättelseverksamhet saknar inriktning, styrning och uppföljning. Dessutom leder arbetet till få gripanden. Den skarpa kritiken leverar Rikspolisstyrelsen i en ny utredning.
Det är kriminalunderrättelsetjänsten, den så kallade kuten, hos polisen i Gävleborg, Kalmar, Kronoberg och Östergötland och rikskriminalen i Stockholm som granskats. Och kritiken mot verksamheten är stor. Magnus Törner, ställföreträdande chef för underrättelseverksamheten vid rikskriminalen i Stockholm, håller med om att det finns problem med verksamheten. - Det finns svårigheter på lokal och regional nivå där prioriteringarna inte alltid går vår väg. Men vår verksamheten är preventiv, svårmätt och konkurrerar med andra resurser, säger Magnus Törner. Rikspolisstyrelsens granskning visar också att ordnings- och närpoliser sällan vänder sig till underrättelsetjänsten eftersom ingen vet vad de håller på med. Kriminalpolisens underrättelseverksamhet är alldeles för hemlig. Ett åtgärdsprogram ska nu genomföras för att komma tillrätta med problemen.