Hård kritik mot underrättelsetjänst

Kriminalpolisens underrättelseverksamhet får hård kritik i en rapport från Rikspolisstyrelsen. Bland annat konstateras att kriminalpolisens arbete leder till få gripanden och att verksamheten saknar inriktning, styrning och uppföljning. Magnus Törner, ställföreträdande chef för underrättelseverksamheten vid rikskriminalen i Stockholm, håller med om att det finns problem.
Det är kriminalunderrättelsetjänsten, den så kallade kuten, hos polisen i Gävleborg, Kalmar, Kronoberg och Östergötland och rikskriminalen i Stockholm som granskats, och kritiken mot verksamheten är stor. Bland annat skrivs rapporter som inte har någon mottagare och inte vid någon av myndigheterna vet man hur många av polisernas spaningsinsatser som leder till förundersökning eller åtal. – Det finns svårigheter på lokal nivå eller regional nivå, tycker jag understundom, där prioriteringarna kanske inte alltid går i vår väg. Samtidigt måste man ju förstå att kut är en preventiv verksamhet, den är svårmätt, den har inte tydliga konturer och konkurrerar alltså med en utryckningsverksamhet som kräver resurser, säger Magnus Törner som alltså är ställföreträdande chef för underrättelseverksamheten vid rikskriminalen i Stockholm. Kriminalpolisens underrättelseverksamhet skapades vid Sveriges EU-inträde 1995 för att framför allt syssla med vålds- och narkotikabrott och den organiserade brottsligheten, men exakt vad de sysslar med vet enligt rapporten inte ens många inom den vanliga polisen själva. Det gör att de inte använder sig av den specialkunskap som underrättelseverksamheten har. Efter rapporten sjösätts ett åtgärdprogram för att komma tillrätta med problemen. – Ja, det har att göra med att delge verksamheten på ett bättre sätt, att vi har en tätare kontakt mellan navet då i Stockholm och regionerna ute i landet, säger Magnus Törner.
Fredrik Sperling