Bonus till statliga chefer utreds

Bonusar till ledande personer inom de statliga företagen är och har varit en het fråga. Den förra regeringen satte stopp för dessa bonusutbetalningar, men nu vill den nya regeringen utreda frågan igen.

Näringsminister Maud Olofsson säger att hon principiellt inte har något emot bonusar till statliga chefer.

– Vi ser nu över ägardirektiven till de statliga bolagsstyrelserna och jag vill ha en tydlig bodelning mellan vad som är vi som är ägares roll och vad som är styrelsens roll. När vi har sett över de ägardirektiven kommer styrelserna också att veta vad de ska göra, säger hon.

Vad tycker du om bonus över huvud taget?

– Historiskt tycker jag att staten har haft både för höga löner och för höga bonusar och ska man ha bonussystem ska man ha låga löner och sedan är det bonusen som utfaller om man gör ett bra jobb. Men man kan inte ha bådadera, säger Maud Olofsson.

Utreda styrelsens roll
Vad regeringen ska utreda är om styrelserna i de statliga bolagen själva ska få bestämma i bonusfrågan.

Enligt Maud Olofsson måste staten erbjuda likvärdiga villkor som det privata näringslivet.

Men jämförelser visar att chefer på hög nivå i statliga företag har högre löner och ersättningar än chefer i privata företag.

Kraftiga löneökningar
Bonusarna har visserligen försvunnit från de statliga företagen, men cheferna där har i stället fått kraftiga löneökningar.

– Den tidigare oppositionen kritiserade just det därför att lever man på en marknad måste man också jämföra sig med den övriga marknaden och då är det inte rimligt att statens företag ska ha högre löner och högre bonusar än någon annan, säger Maud Olofsson.

Sören Granath
soren.granath@sr.se