Bildt har sålt sina ryska aktier

Utrikesminister Carl Bildt har sålt sina aktier i Vostok Nafta och han kommer att lösa in och sälja de optioner han har i samma företag. Skälet är den kritiska diskussionen om risk för jäv, eftersom Vostok Nafta äger aktier i den ryska statens energibolag Gazprom.

– Jag har ju inga aktier längre i Vostok Nafta, vilket jag inte har kunnat tala om eftersom jag har avvaktat att statsrådsberedningen skulle göra sin redovisning. Optionerna kommer jag att sälja så fort det är möjligt, men av juridiska skäl är de ännu inte möjliga att vare sig överlåta eller sälja. Det är så det är beslutat av bolagsstämman när de gavs.

När sålde du aktierna?

– För några veckor sedan. Det har ju varit en diskussion om en jävssituation kunde uppkomma eller inte. Det vet man ju inte om det kunde bli så, och det var en rätt onödig diskussion.

– Då kunde jag lika gärna avyttra de aktierna och det är också därför som jag avyttrar det som jag får på grund av optionerna så fort den möjligheten finns, men den finns som sagt inte ännu på några veckor. Å andra sidan uppkommer ju heller inga ärenden så jag bedömer att det inte kommer att uppkomma någon jävssituation.

Du har ju en lång lista på aktieinnehav och optionsinnehav. Vad är det i övrigt i ditt ägande som kan medföra risker om jäv?

– Det vet jag inte. Jag har till exempel en aktie i Telia Sonera och det är möjligt att det kommer ärenden på regeringens bord, som gör att man då får anmäla jäv. Då har vi, liksom både den förra borgerliga och den tidigare socialdemokratiska regeringen, en metodik där rättsavdelningen på statsrådsberedningen avgör om det finns en jävssituation i ett konkret ärende. I så fall deltar inte det statsrådet i handläggningen eller beslutet i det ärendet.

Så du tänker inte göra dig av med något annan av dina tillgångar?

– Nej, inte som jag ser det i dag.

Äger amerikanska aktier
Utrikesminister Carl Bildt är den mest förmögne ministern, med aktier och optioner som idag är värda runt 20 miljoner kronor. Han äger optioner i det nordamerikanska kapitalförvaltningsföretaget Legg Mason, där han suttit i styrelsen tidigare, som kan lösas in om några år.

Värdet av dem just nu ligger på omkring tio miljoner kronor, men enligt Carl Bildt innebär det ägandet, framförallt i amerikanska fonder, inga risker för jäv.

Regeringens andra storägare av värdepapper är jordbruksministern Eskil Erlandsson, med tillgångar på drygt 4 miljoner kronor.

Han tänker inte sälja sina värdepapper, eftersom han inte anser att det finns risk för jäv. Däremot ska han låta en oberoende förvaltare ta hand om pengarna under ministertiden.

Statsrådet avgör själv
Enligt rättschefen Christina Weje i statsrådsberedningen avgörs risken för jäv av ett statsråd självt, som kan avstå från att delta i beslut.

– Som regelverket ser ut idag ankommer det på den som kan känna sig jävig att anmäla det. Jag kan väl se det som naturligt att statsrådet samråder med jurister om detta, säger hon.

Inger Arenender
inger.arenander@sr.se