Byggnadsminne i brand utanför Nyköping

En brand förstörde på fredagskvällen stora delar av huvudbyggnaden på Stora kungsladugården som ligger strax utanför Nyköping.

Räddningstjänsten hade stora problem med släckningen på grund av den hårda vinden.

Branden förstörde de två översta våningarna på huset.

Stora kungsladugården är statligt byggnadsminne sedan 1935.