285 varslas från Fläkt Woods

Företaget Fläkt Woods som tillverkar ventilationsutrustning, har varslat 285 anställda om uppsägning. 175 av dem arbetar i Enköping och 110 i Växjö.
Tillverkningen i Växjö flyttas utomlands, medan verksamheten vid fabriken i Enköping flyttas till Jönköping där 75 nya jobb planeras. Företaget har idag omkring 1300 anställda i Sverige.