Oklar effekt av svensk-ryskt finanssamarbete

I 15 år har finansdepartementet i tysthet drivit en egen liten biståndsavdelning för att lära sina kolleger i Ryssland hur det svenska samhället och den svenska förvaltningen fungerar. Omkring 100 miljoner kronor har det kostat men det är osäkert vilken effekt det har haft.

Den ekonomiska stormakten Ryssland är vid sidan om fem, sex utfattiga länder i bland annat Afrika ett av Sveriges favoritbiståndsländer.

453 miljoner i bistånd 2005
Förra året fick Ryssland 453 miljoner kronor i bistånd från Sverige.

Mellan sex och åtta miljoner kronor om året har använts av en liten okänd organisation inom finansdepartementet, med sex anställda, för att berätta för det ryska finansdepartementet om svenskt samhällsbygge.

Svenska experter och tjänstemän reser till Ryssland och håller föredrag och seminarier där, och ryssarna kommer till Sverige på studiebesök.

Föreläser om svensk förvaltning
Det handlar om allting från budgetfrågor, skatte-förvaltning och revision till hur man hanterar statens skulder.

Rolf Eidem är chef för finansdepartementets biståndsprogram.

– Det här är ju en väldigt originell och intressant form av bistånd, detta med att kolleger träffas under en ganska lång tidsperiod och utveckla sina kunskaper i avslappnad form, säger han.

Oklart om samarbetet gett effekt
Vilken betydelse har då det här biståndet haft för utvecklingen i Ryssland, har det haft någon effekt? Det är svårt att få grepp om det. På finans-departementet i Stockholm tycker man att en viktig del är att biståndet har skapat kontakter mellan finansmyndigheterna i Stockholm och Moskva.

Men i en utvärdering som gjordes efter att 150 delinsatser i biståndet hade genomförts, så sägs det att ingen av dem som hade varit direkt engagerade i projekten och som hade blivit tillfrågade kunde ange en enda väsentlig och odiskutabel effekt av verksamheten.

Med ett undantag, och det var när svensk expertis hjälpte den ryska centralbanken och finansministeriet att bygga upp ett system för statens skuldebrev. Det var lyckat.

”Intressant alternativ”
Vill då ryssarna ha det här svenska biståndet? Det ryska tullverket hoppade av ett planerat projekt och sa ”nej tack”, och i Moskva har det svenska finansdepartementet fått trängas med andra västländer och internationella institutioner i ivern att erbjuda sina gratistjänster till den ryska ekonomiska förvaltningen.

– Reformbehoven är så enorma att det finns plats för långt fler givare än som idag är aktiva, säger Rolf Eidem.

Men det finns ingen spontan efterfrågan på de här tjänsterna?

– Spontan efterfrågan... det är ett samarbete, men jag skulle nog vilja gå så långt som till att säga att det finns en genuin efterfrågan på hjälp.

Men om de verkligen ville ha det här, så kunde de ju betala för det?

– Ja, det kan man väl säga att de i princip.. men det är inte så vanligt att i länder med en ganska långsam administrativ utveckling och förnyelse och där transparensen är dålig, att det tas initiativ ifrån statsledningen att reformera sig själv.

– Och då kan det vara ett intressant alternativ att man närmar sig varandra i en generös anda.

Jan Mosander
jan.mosander@sr.se