Försäkringskassan utreder sjukskrivningsmall

Patienternas egen vilja styr i hög grad sjukskrivningarna, visade en studie i förra veckan. Nu arbetar Försäkringskassan tillsammans med Socialstyrelsen på att få fram en sorts mall för hur läkare ska bedöma patienters arbetsförmåga. Det skriver tidningen Riksdag och Departement på måndagen.

Uppdraget gavs av den förra socialdemokratiska regeringen. Och den nuvarande socialförsäkringsministern Cristina Husmark Pehrsson tycker att det var ett bra initiativ.

– Vad vi har sett är ju att det många gånger är patientens önskemål som är vägledande för hur länge man blir sjukskriven. Det kanske inte är riktigt rimligt. Vi måste titta efter så att vi får de här riktlinjerna, så vi vet ungefär hur lång tid man ska vara borta för en viss typ av diagnos, säger hon.

Vill korta sjukskrivningstiderna
Sjukskrivningarna i Sverige är höga i ett internationellt perspektiv och nu ska Försäkringskassan tillsammans med Socialstyrelsen se över hur svenskarnas sjukskrivningstider kan kortas.

Förebilden är en amerikansk modell med rekommenderade tidslängder för sjukskrivningar som redan används av ett flertal länder.

Fokuserar på arbetsförmågan
I beslutsstödet som ska tas fram ska man fokusera på hur mycket sjukdomen som en person drabbats av påverkar arbetsförmågan innan en person blir sjukskriven.

– Det vore mig fjärran att personer som verkligen behöver inte ska få bli sjukskrivna. Men jag är lika ivrig till att ge de människor som är sjukskrivna rätt hjälp och tillräcklig hjälp så att de inte ska behöva gå i en sjukskrivning längre än vad de behöver, säger Cristina Husmark Pehrsson.

Jonas Engmark
jonas.engmark@sr.se