Hungern i världen ökar enligt FN rapport

Antalet människor i världen som går hungriga har ökat de senaste tio åren, istället för att minska, det visar den nya årsrapporten från FN:s jordbruksorganisation FAO.

– Läget är faktiskt sämre än för tio år sedan då FAO kallade till toppmöte om hunger och fick ledare från 185 länder att åta sig att minska hungern med hälften. Nu tio år efter toppmötet ser vi att hungern ökar istället för att minska, säger Christina Engfeldt, som arbetar för FAO i Sverige.

Toppmöte mot hungern
För tio år sen samlades världens ledare i Rom till toppmöte mot hungern, och beslutade tillsammans att antalet hungriga människor i världen skulle minska med hälften fram till år 2015.

Men i dag, tio år efter toppmötet är antalet människor som inte kan äta sig mätta istället fler - 854 miljoner människor i dag, mot 800 miljoner människor då. Det är som om alla invånare i EU, USA och Kanada tillsammans skulle gå hungriga, jämför Christina Engfeldt.

Det finns en konflikt mellan världens forskare om hur man mäter antalet fattiga och hungriga i världen - världens befolkning blir ju större, så procentuellt sätt har andelen hungriga faktiskt minskat, men vad hjälper procent, menar FAO, när det faktiska antalet människor som inte vet när de kan ge sina barn ordentligt med mat nästa gång har blivit fler.

Ökar med fyra miljoner om året
Och det allvarliga med FAO: s siffror är att man har sett ett trendbrott i sin statistik - på 70-talet minskade antalet människor som behövde gå hungriga, på 80-talet ännu mer, även på 90-talet blev de färre - men nu har minskningen planat ut, sen början av 2000-talet. Just nu ökar antalet hungriga med fyra miljoner människor om året, enligt FAO.

Ett exempel är Kina som ju har gjort enorma ekonomiska framsteg de senaste åren och därmed har fått fattigdomstatitisken att peka neråt med stora mått, eftersom det är så många människor i det folkrika Kina som har kunnat få det bättre, men där pekar siffrorna på antalet hungriga inte längre neråt, utan har planat ut, enligt FAO.

Klassiskt misstag
Christina Engfeldt är rädd att Kina håller på att göra det klassiska misstaget som man bland annat gjort i Afrika, att glömma bort landsbygden, och inte satsa tillräckligt mycket på att utveckla det inhemska jordbruket så att det kan föda sin egen befolkning:

– De kan inte bara glädja sig åt sin snabba ekonomiska utvekling i städerna utan måste på nytt fokusera på landsbygden, säger hon.

Satsning på jordbruk
Christina Engfeldt menar att nu måste både regeringarna i fattiga länder och de rika länderna som bestämmer vart deras bistånd ska gå, bestämma sig för att satsa på en utveckling av landsbygden, så att det inhemska jordbruket kan föda sin egen befolkning.

– Ända vägen framåt går via en utveckling av landsbygden och jordbruket, glömmer vi bort detta så ser vi denna utplaning som vi ser nu och det är oerhört allvarligt.

– Man har dragit ned 45 procent av biståndet till jordbruksutveckling under 1990-talet och nu ser vi resultatet, säger Christina Engfeldt.

Maria Sjöqvist
maria.sjoqvist@sr.se