Svalt intresse för miljökonferens

Allt fler företag hoppar av FN:s kommande konferens om hållbar utveckling i Johannesburg. Näringslivet har tröttnat på det långsamma arbetet i FN.
I slutet av augusti börjar FN-toppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg i Sydafrika, en fortsättning på miljötoppmötet i Rio de Janeiro i Brasilien för tio år sedan. Tanken har varit att få multinationella bolag att komma till mötet – men många företag som varit engagerade i internationellt utvecklingssamarbete avstår från att åka dit, trots att de är intresserade av att delta i de frågor som ska diskuteras. – Intresset har varit mycket stort från de svenska företagen att deltaga, säger Magnus Enell, som ansvarar för hållbar utveckling på svenska pumpteknikföretaget ITT Flygt. Men, fortsätter han, när tiden har gått har vi insett att konferensen kommer att bli för mycket fortsatt diskuterande om de administrativa delarna. Vi har hela tiden sagt att nu måste vi handla. FN:s toppmöte i Johannesburg ska handla om hur miljöfrågor hör ihop med ekonomisk och social utveckling; om rent vatten, energi, jordbruk och biologisk mångfald. De senaste åren har FN-systemet, med Kofi Annan i spetsen, närmat sig näringslivet kring just sådana här frågor, för att få del av såväl pengar som erfarenhet och kunskap. Idén är att i Johannesburg presentera konkreta projekt för hur miljöproblem som till exempel sophantering kan lösas på gräsrotsnivå: Regeringarna ska samarbeta mer med både ideella organisationer och det privata näringslivet. Sådana projekt kallas ''partnerskap'' på FN-språk. Men även om några konkreta partnerskapsprojekt med svensk inblandning ska presenteras i Johannesburg blir det bara en handfull företag som reser dit. Enligt Magnus Enell på ITT Flygt har företagen tröttnat på de politiska motsättningarna och beslutsprocessen inom FN som gjort att det först nu, några veckor före toppmötet, finns ett program för vad som ska diskuteras. – Det hade varit en betydligt bättre reklam för konferensen om så många företag som möjligt varit med. Men det behöver inte vara negativt i slutändan, för vi är lika intresserade av att medverka i handlingen som bör komma, oavsett om vi är med på konferensen eller inte. Varför kan inte näringslivet acceptera att globalt beslutsfattande tar tid? Det är ju enormt många aktörer involverade. – Det behöver inte begränsas av de orsakerna. Vi har kunskaper, vi har siffror, vi vet exakt vad som måste göras. Det finns pengar och alltså måste vi sätta igång.
Gunilla Kinn, Ekot