Sverige en bioteknisk gigant i Europa

Sverige har flest bioteknikföretag i förhållande till landets storlek av alla länder i Europa, trots varningar för att svensk forskningskompetens skulle vara på väg att försvinna i samband med att svenska läkemedelsbolag köps upp.
När Pharmacia drog ned på forskningen i Uppsala för fem år sedan varnade många för kompetensflykten, men effekten blev den motsatta. – Vad som hände var att det frigjordes dolda krafter i form av initiativrika människor som fick chansen att utveckla många bra idéer, säger Conny Bogentoft, vd för Karolinska institutets forskningsbolag Karolinska Innovations. Det är en undersökning från Sienauniversitetet i Italien som visar att Sverige har flest bioteknikföretag av alla länder i Europa i förhållande till befolkningens storlek, men även om man ser till själva antalet bolag är Sverige en av giganterna i läkemedels- och bioteknik-världen. Bara sex länder har fler läkemedels- och biotekikbolag än vad Sverige har i dag, och branschen sysselsätter allt fler. I Uppsala är det till exempel i dag nästan tusen fler personer sysselsatta inom de här sektorerna än strax före Pharmacias nedskärningar för fem år sedan. Även i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå har det de senaste åren vuxit fram nya forskningsbolag. Samtidigt menar Conny Bogentoft att den här utvecklingen inte hade kunnat ske utan den svenska forskningstraditionen och framför allt tillgången på riskkapital de senaste åren. En källa som hotar att sina. – Det är ett jättestort hot, säger Conny Bogentoft. Förutom riskvilligt kapital kan hela den här balongen som blåsts upp dö på ett eller två år. Det ser vi väldigt allvarligt på och därför är det viktigt att svenska staten och andra aktörer är med och bidrar med eget riskvilligt kapital. Men även om det blir ett tillskott av riskkaptial så efterlyser Conny Bogentoft en långsiktig satsning på forskningen. – Biotek-världen bygger på den grundforskning som gjordes för kanske 15 år sedan. Vi måste i dag skapa nya grundforskningsresultat som kan ge produkter om 20-25 år.
Patrik Holmström