Sida-pengar stärker nicaraguansk polis

Sverige satsar ytterligare drygt 80 miljoner kronor på samarbete mellan svensk och nicaraguansk polis, enligt biståndsorganet Sida. Tidigare samarbete har lett till minskat våld mot kvinnor och barn i Nicaragua och större tillit till polisen.

I samarbete med Rikspolisstyrelsen har Nicaragua utvecklat modellpolisstationer i landets fattigare delar.

Där samarbetar polisen med lokalbefolkningen och tar fram gemensamma planer för att förebygga brott. Det ska nu spridas till andra delar av landet.

Enligt Sida har den nicaraguanska polisen med svenskt stöd också bildat så kallade familjevåldsenheter där utsatta kvinnor och barn professionell hjälp med att anmäla övergrepp och driva rättsprocesser mot förövarna