Sextrakasserier vanliga i skolan

Sextrakasserier har blivit en del av vardagen för många skolelever.
Det framgår av den första undersökning om sextrakasserier i skolan som har gjorts av Arbetslivsinstitutet och som omfattar 1000 17-åringar. Hälften av flickorna uppger att de har trakasserats, bland annat genom nedsättande språkbruk och oönskade beröringar. Bland pojkar säger sig 40 procent ha blivit sexuellt trakasserade.