Garantier från USA-företag saknas ännu

Bara en bråkdel av USA:s största bolag har ännu lämnat garantier för att den finansiella redovisningen stämmer. Det återstår nu bara en vecka för cheferna för de 945 största bolagen att lämna garantier till den amerikanska finansinspektionen SEC för att deras finansiella rapporter är korrekta. Hittills har bara 80 företag svarat, 865 har alltså inte gjort det.
Det var för att återställa förtroendet för näringslivet efter den långa raden av bokföringsskandaler som SEC beslutade införa den nya tågordningen. Alla de högsta cheferna för USA:s största företag måste nu skriva under på att den redovisning de senast lämnat in också är korrekt och fullständig, men när SR:s medarbetare i New York Lena Bejerot bläddrar på SEC:s hemsida så är det än så länge bara en bråkdel av företagscheferna som skrivit under.