Vanligare att män får sin försörjning i form av bidrag

Nästan 400 000 svenskar får i stort sett hela sin inkomst från arbetsmarknadsstöd, sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning och behovsprövade bidrag. Det visar en rapport från SCB som omfattar 2004.

Fler män än kvinnor får hela sin försörjning i form av olika ersättningar och bidrag.

En tredjedel av befolkningen i åldern 20-64 år är helt självförsörjande, det vill säga att inkomsten bara utgörs av löne-, närings- och kapitalinkomster.