TCO vill tvinga regeringen ändra förslag om a-kasseersättning

Den fackliga centralorganisationen TCO försöker få EU att tvinga regeringen att ändra sitt förslag om nya krav för att få ersättning från a-kassan. TCO anser att regeringens sätt att räkna timmar strider mot EG-rätten och är könsdiskriminerande eftersom det missgynnar kvinnor.
 

Striden handlar om hur många timmar som krävs för att få ersättning av a-kassan. Regeringens planerade förslag går ut på att det ska krävas 80 timmar i månaden i stället för som idag, 70 timmar, under sex av tolv månader innan en person blir arbetslös.

Det här innebär att en person som deltidsarbetar knappt 19 timmar i veckan och blir sjuk eller är hemma för vård av barn, på så sätt kan förlora sin ersättning. Marginalerna blir små, förklarar Samuel Engblom, jurist på TCO.

”Hemma två dagar, du faller under gränsen”
– Om du är hemma en dag, då klarar du dig med några minuter, men är du hemma två dagar under månaden faller man under gränsen, säger han.

Visserligen bestämmer män och kvinnor själva hur mycket de vill arbeta, men statistik visar att kvinnor skulle drabbas hårdare av regeringens planerade förslag.

”Inte någon ursäkt”
I EG-fördraget står det också att diskriminering kan vara direkt eller indirekt och det är ordet ”indirekt” TCO:s ordförande Sture Nordh tar stöd i.

– Det viktiga är att domstolen säger att indirekt diskriminering inte är någon ursäkt för att en medlemsstat får införa sådana här bestämmelser, utan förbudet gäller också om diskrimineringen är indirekt, säger han.

Nu kommer det här att ta ganska lång tid innan ärendet är avgjort?

– Ja, det är det som är risken, både om det går till domstolen och om det går till kommissionen. För Sverige som land och för regeringen är det en allvarlig nesa när de redan från början vet att det här är fel. Därför gör de klokt i att ta bort de bestämmelser i a-kasseförslaget som riskerar att leda till den här diskrimineringen av kvinnor, säger Sture Nordh.

Vad Sture Nordh hoppas på är alltså att enbart hotet om att hamna snett också ska få regeringen att ändra sig. Om EG-domstolen verkligen kommer att ta upp frågan går inte att säga i dag, det bestämmer nämligen EU-kommissionen.

Processen kan ta upp till tre år
När riksdagen, antagligen före årets slut, beslutat om nya regler kan TCO anmäla ärendet till EU-kommissionen. Den avgör sedan om Sverige brutit mot EU:s regler och skickar ärendet till EG-domstolen som avgör frågan. Hela processen kan ta upp till två eller tre år.

Sture Nordh hoppas också på att risken för att få betala skadestånd ska få regeringen att ändra sig.

– Om regeringen vet redan från början att det här är risken, finns det ett mycket större moraliskt ansvar att alla de personer som har drabbats genom de här diskriminerande reglerna, hålls skadeslösa, säger TCO:s ordförande Sture Nordh.

Herman Melzer
herman.melzer@sr.se