Lokala skillnader i vård till hjärtpatienter

Det finns regionala skillnader när det gäller kvaliteten på den vård som patienter med hjärtinfarkt får, enligt den senaste årsrapporten från det nationella kvalitetsregistret över vård i samband med akut hjärtsjukdom.

Ifjol och året dessförinnan dog i genomsnitt drygt tio procent av infarktpatienterna i södra Sverige, i norr dog drygt 16 procent.

Riksgenomsnittet är att 12,8 procent av patienterna dör inom ett år efter infarkt.

Socialstyrelsen håller för närvarande på att ta fram nya, nationella riktlinjer för behandling av personer med hjärtinfarkt.