Företagens vinster fortsätter öka

Det går bra för de svenska börsföretagen. Företagens vinster har ökat med i genomsnitt nästan 11 procent det tredje kvartalet i år, jämfört med samma period i fjol. Det visar Ekots sammanställning av kvartalsrapporterna från ett 60-tal företag.

Trots att börsen har stigit kraftigt sedan i somras är den inte övervärderad, anser Arvid Böhm, aktiestrateg på Swedbank.

– Vi har nu fått tre fjärdedelar av alla de bolag som vi följer och ur det perspektivet så är börsen mycket välbalanserad. Den är inte jättebillig, som den var i somras för då var den alldeles fel prissatt, utan i dag ligger vi nära vad vi kan tycka är långsiktigt försvarbart, säger han.

Företagens starka vinstutveckling ger stöd för årets börsuppgång på drygt 15 procent. Det gör att börsen av många bedömare anses välbalanserad snarare än övervärderad.

Tror på fortsatt stark utveckling
Trots att vinstutvecklingen var ännu starkare under årets två första kvartal än det nu aktuella tredje kvartalet tror Arvid Böhm på Swedbank på en fortsatt stark börsutveckling.

– Jag tror att vi kan ha fem procent upp från dagens nivåer före årsskiftet utan att vi blir ansträngda i värderingen. Sedan tycker jag att nästa år, 2007, av grundläggande skäl kan förväntas ge en genomsnittlig avkastning på 8 procent.

– Men sedan finns det faktiskt en liten faktor till som jag tycker att man kan lägga till och det är att företagen har väldigt starka balansräkningar och det kan innebära extra utdelningar och det skulle i så fall göra att vi får en avkastning som ligger över 8 procent, kanske upp mot 10, 11 procent, säger han.

Lika med New Yorkbörsen
Den starka börsutvecklingen som har varit, och som kanske alltså fortsätter, har gjort att Stockholmsbörsen nu för ovanlighetens skull värderas lika högt som ett av New Yorkbörsens bredare index.

Börsutvecklingen i Stockholm har alltså varit ännu starkare i relation till vinsterna än vad den har varit i New York. Det visar beräkningar gjorda av Mattias Isaksson på Handelsbanken Capital Markets.

– Normalt sett kan man konstatera att Stockholmsbörsen brukar handlas till en lägre värdering än framför allt den amerikanska. Rabatten brukar ligga på en 10, upp till 15 procent ungefär. I dagsläget ser vi dock att de två börserna handlas precis i linje med varandra och detta är någonting som har skett under den period som vi har sett den amerikanska centralbanken höja räntan.

– Så det förhållandet är ganska intressant och en av anledningarna och en av de sektorer som har förändrats under den gångna perioden är verkstadsbolag, industribolag där vi faktiskt ser högre värdering på många svenska bolag jämfört med de amerikanska konkurrenterna.

Kan man dra någon slutsats för framtiden av att den svenska börsen nu ligger i linje med den amerikanska börsen?

– Vi har utvecklats betydligt bättre och det är klart att det är en risk att det här scenariot vänds mot oss, att den amerikanska börsen kan komma att gå bättre än den svenska börsen framöver, säger Mattias Isaksson.

Micael Kallin
micael.kallin@sr.se