Olagliga dykningar i Estonias vrak

Trycket ökar nu mot Försvarsmakten att berätta om den känner till några hemliga dykningar som genomförts vid passagerarfartyget Estonia. Justitiekansler Göran Lambertz kräver svar inom två veckor.

Det har varit fullt möjligt att genomföra hemliga dykningar ner till Estonia. Det hävdar Sjöfartsverkets dykexpert Gustav Hanuliak. Han anser det bevisat att dykare har varit inne på Estonia genom att två fastsvetsade stålgaller tagits bort.

– Det är min grundläggande tanke att de här gallren försvann tack vare att någon har tagit bort dem, säger Gustav Hanuliak.

Och de var så väl fastsatta?

– Det är inte någon risk att de skulle ramla av sig själva. Det är inte aktuellt.

Gustav Hanuliak är helt övertygad om att främmande dykare har gått ner till Estonia på cirka 60 meters djup.

Nya bilder togs 1996
Detta har skett någon gång mellan den första undersökningen av vraket i december 1994 och den oljesanering som gjordes våren 1996 då nya bilder togs.

Det var vid dykundersökningen i början av december 1994 som hål i skrovet togs upp dels under bildäck och dels på sjätte däck. Sedan svetsades stålgaller fast över hålen, säger Gustav Hanuliak.

Sjöfartsverket anlitade Gustav Hanuliak som erfaren dykexpert både 1994 och 1996 och han har följt arbetet från vattenytan ovanför Estonia i sammanlagt 40 dygn.

Dykningar fullt möjliga
Hanuliaks upptäckt som Ekot publicerade redan 1996, visar att det är fullt möjligt att hemliga dykningar kan ha genomförts ner till Estonia.

De frågor som JK Göran Lambertz nu riktar till Försvarsmakten handlar om dykningar som kan ha gjorts i ett tidigare skede i samband med förlisningen 28 september till 2 oktober 1994.

Det är miljöpartisten Lars Ångström som JK-anmält frågan och som bland annat namngett nio personer som kan ha information att ge blanda annat personal i militära underrättelsetjänsten.

Kapat räcke
Ångström anser att en bild av ett kapat räcke från bogrampen som ligger på botten bredvid Estonia kan tyda på att dykare varit inne på Estonia.

Senast den 13 november ska försvaret svara JK Göran Lambertz.

– Jag förväntar mig bara ett korrekt svar på min fråga: Finns det kunskap i försvarsmakten om dykningar, om undervattensverksamhet kring Estonia under de aktuella dagarna?

Erik Ridderstolpe
erik.ridderstolpe@sr.se