Kärleksinvandring dyr för Skånekommuner

Anknytningsinvandring från Danmark vållar ekonomiska bekymmer för kommuner i Skåne. Invandrare som är gifta med en dansk medborgare ses inte som flyktingar. Därför får kommunerna inga statliga bidrag. (SR Malmö)