Skandia fördubblar vinsten

Trots att det kraftiga börsfallet har slagit hårt mot finanskoncernen Skandia redovisar bolaget på torsdagen näst intill en fördubbling av vinsten för andra kvartalet i år. Och aktien steg också kraftigt på börsen sen halvårsrapporten presenterats.
Skandia dubblerar närapå sitt resultat före skatt för andra kvartalet i år till 1,4 miljarder, jämfört med 714 miljoner samma period i fjol. Börsfallet slagit hårt Börsfallet har slagit hårt och koncernens operativa resultat minskade med 37 procent under första halvåret. Minskningen förklaras till stor del av börsnedgången. Förväntningarna överträffade Trots allt överträffade Skandias siffror för det andra kvartalet analytikernas förväntningar. För Skandia har lyckats betala av stora delar av sina skulder, och under andra kvartalet förbättrades också försäljningen med 3 procent jämfört med första kvartalet. Hårt pressad aktie Aktien har varit hårt pressad under de senaste månaderna och anses av en del analytiker vara krisvärderad. Även om aktien stiger under torsdagen sedan halvårsrapporten presenterats, har aktien förlorat 74 procent av sitt värde på ett år. Under andra kvartalet var också Skandias kassaflöde negativt med 300 miljoner kronor. Osäker USA-marknad Skandias marginaler blev något bättre än förväntat, särskilt i USA och Storbritannien. Men USA-marknaden är fortfarande osäker för Skandia. Och 600 av de 800 anställda, som hittills fått gå från Skandia på grund av besparingar har varit anställda i USA.
Catarina Malmsberg