Klimatförändringar efter terrorattack

Terrorattacken 11 september förra året förändrade inte bara det världspolitiska säkerhetsläget - utan påverkade även det globala klimatet. Dagarna efter attacken, när allt flyg stoppades i USA, kunde forskare uppmäta en temperaturskillnad på en grad.
De vita streck som ses på himlen efter flygplan är en blandning av vattenånga och gas som skapar cirrusliknande moln högt upp i atmosfären. Moln som på dagarna blockerar solstrålning vilket leder till något lägre temperatur medan molnen på natten hindrar värmestrålning från att lämna jorden vilket då leder till en högre temperatur. Det är alltså temperaturskillnaden mellan natt och dag som påverkas. Att flygtrafiken påverkar klimatet och miljön har varit känt men några fullskaliga mätningar har inte kunnat göras. Flygstoppet efter terrorattacken 11 september gav forskare en unik möjlighet att studera trafikens inverkan. En sammanställning gjord vid universitet i Wisconsin i USA, som publiceras i torsdagens nummer av tidsskriften Nature, visar en skillnad mellan natt och dagtemperatur på en grad under de tre dagar efter attacken flyget stod stilla, jämfört med samma tid under de tidigare 15 åren. Flygplanens påverkan på klimatet är dock relativt liten jämfört med växthuseffekten. Klimatforskaren Marko Rummukainen på SMHI förklarar skillnaden mellan molnens påverkan jämfört med växthusgaser såhär: – Växthusgasen i atmosfären är i stort sett transparenta för den inkommnade solstrålningen. Moln däremot är på sätt och vis dubbelagenter. De reflekterar delvis bort en del av den inkommnade stolstrålningen, men de påverkar också den utgående värmesträlningen och kan öka effekten av växthusgaserna och därmed bidra också till en temperaturhöjning. Flygplanstrafiken är koncentrerad över Nordamerika, Europa och Sydostasien och regionalt kan utsläppen påverka temperaturen och det lokala klimatet, men det är växthusgaserna som står för den absolut största delen av jordens uppvärmning. Klimatforskaren Marko Rummukainen säger att flygtrafikens inverkan är mycket liten och att det är de direkta utsläppen av växthusgaserna som bidrar till klimatproblemen och klimatförändringar.
Johan Schmidt