Brasilien får låna av IMF

Internationella valutafonden - IMF - har nu gått med på att låna Brasilien 30 miljarder dollar, och det motsvarar drygt 285 miljarder kronor.
IMF godkänner också att landet minskar sina reserver av utländsk valuta, vilket innebär att Brasilien i praktiken får extra kontanter över för att avvärja en ekonomisk kris. Krisen har beror bl a på osäkerheten inför valet i oktober. Många tror att nästa regering kanske beslutar sig för att inte infria sina låneförpliktelser.