Skandia fördubblar vinst

Det kraftiga börsfallet har slagit hårt mot finanskoncernen Skandia. Men Skandia näst intill fördubblar sin vinst för andra kvartalet i år jämfört med samma period i fjol. Och aktien stiger nu kraftigt på börsen sen halvårsrapporten presenterats.
Skandias aktie hade vid 12-tiden gått upp med 9,25 procent. Lars Erik Peterson, Skandias vd, pratade på presskonferensen och sa bl a att Skandia närapå dubblerar sitt resultat före skatt för andra kvartalet i år till 1,4 miljarder, jämfört med 714 miljoner samma period i fjol. Men börsfallet har slagit hårt och för hela första halvåret minskade försäljningen. Trots allt överträffade Skandias siffror för det andra kvartalet analytikernas förväntningar. Men aktien har varit hårt pressad under de senaste månaderna och anses av en del analytiker vara krisvärderad. Skandias har trots allt lyckats betala ner skulder och under andra kvartalet förbättrades försäljningen med 3 procent jämfört med första kvartalet.