SVT:s programdirektör betalade inte tv-avgift

Sveriges televisions programdirektör Leif Jakobsson betalade inte tv-licensen under två år. SVT skulle ha betalat avgiften, något de inte gjorde.

– SVT skulle ha kontrollerat att Leif Jakobsson fick sin tv-licens betald från första månaden han kom till SVT, säger Erik Welander som är ekonomi- och finanschef på SVT.

Varför gjorde ni inte det?

– Det är ett administrativt misstag från SVT:s sida.

Men hur kunde det gå två år innan det här upptäcktes?

– Vi har 3 000 anställda som vi kontrollerar framför allt i samband med kontrollavgifterna som vi gör i slutet av året. I det här fallet kan jag inte riktigt svara på varför vi inte gjorde det.

Radiotjänst har på uppdrag av tidningen Fokus kontrollerat en rad chefer och anställda vid Sveriges television och Sveriges radio och det framkom då att flera personer inte finns registrerade som kunder.

En anställd vid SVT får i vanliga fall sin licens betald av arbetsgivaren efter ett års anställning. Men Jacobsson skulle ha fått licensen betald från första dagen, någon som alltså inte skedde och det gick två år innan felet upptäcktes.

Lotta Myhrén
lotta.myhren@sr.se