Sextrakasserier ett problem i skolan

Sexuella trakasserier är vanliga på landets skolor. I en kartläggning, som Arbetslivsinstitutet gjort säger nästan hälften av de tillfrågade 17-åringarna att de upplever sexuella trakasserier som ett problem i skolan.
Det är alltså vanligt med sexistiska glåpord och trakasserier i skolorna. Varannan tjej och fyra av tio killar uppger i Arbetslivsinstitutets enkät att sexuella trakasserier är ett problem i skolan. Jonas von Nolting, lärare på en högstadieskola i Trelleborg berättar att det är vanligt att ungdomarna kastar olika glåpord mot varandra, som hora, fitta och bög. Jonas von Nolting säger också att det är lättare att säg till egna elever än de som går i andra kalsser. Men han tycker inte att han lärde sig hur man ska hantera såna här frågor under utbildningen. Det bekräftas av en enkät som Lärarförbundet gjort med lärarstudenter om lärarutbildningen. När det gäller konflikthantering och värdegrundsfrågor anser en majoritet att de inte är tillräckligt förberedda. Till exempel svarar 85 procent av de blivande lärarna i årskus 4 till 9 att utbildningen gör dem dåligt förberedda att arbeta med konflikthantering. För att komma tillrätta med sextrakassarierna tycker Eva Liz Preisz, ordförande i lärarförbundet att lärarutbildningen måste förbättras, att det behövs fler vuxna i skolan och att lärarna ska bli tydligare och markera att det inte är tillåtet.
Anna Hanspers, Ekot i Malmö