Sverigedemokrat avlönad av Ams

Sverigedemokraterna i Skåne har fått pengar från Ams till en ombudsmannatjänst under valåret. Det handlar om lön till partiets ombudsman Kenneth Sandberg, som tillika är Sverigedemokraternas huvudperson i Kävlinge.

Kenneth Sandberg har haft tjänsten som ombudsman för Sverigedemokraterna i Skåne fram till nu.

– Ja, det är partiet som har betalt mig. Sedan så har de naturligtvis gjort det i samarbete med Arbetsmarknadsstyrelsen, eftersom jag sedan ett antal år är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder efter att ha blivit avskedad från Statens Invandrarverk, säger Kenneth Sandberg, som är Sverigedemokraternas mest kända namn i Skåne.

Från början ville länsarbetsnämnden inte kommentera uppgifterna om lön till honom som ombudsman. Dels gäller sekretess i det enskilda fallet och dels var man osäker på vad regelverket säger.

Spontant ansåg chefen för arbetsförmedlingsfrågor i Skåne, Jan Åbjörnsson, att det var klart olämpligt.

– Min uppfattning är att det inte kan gälla för politiskt kampanjarbete. På de uppgifter jag har fått av dig kommer jag att göra en undersökning, säger Jan Åbjörnsson.

Får jag ta del av den?

– Nej, det får du inte. Inte förrän den blir offentlig.

När blir det?

– Det blir den efter beslut om ärendet går vidare till beslut i personalansvarsnämnden. Då blir det offentligt efter det, säger Åbjörnsson.

Men några dagar senare så bekräftades uppgifterna. Dessutom så ger Ams jurister grönt ljus, säger Jan Åbjörnsson.

– Det finns inget i regelverket som hindrar att vi beviljar stöd till politiska partier på det här viset under förutsättning att arbetsgivaren betraktas som en seriös arbetsgivare, enligt Åbjörnsson.

Arbetsförmedlingen i Kävlinge har inte gjort något fel?

– De har inte gjort något fel, nej, säger han.

Politiska partier betraktas som ideella organisationer och kan få aktivitetsbidrag till arbete som inte kräver någon politisk färg.

Jan Åbjörnsson känner inte till något liknande fall där ett politiskt parti fått pengar till en ombudsmannatjänst.

– Jag vet inget sådant fall.

Är det ok om man arbetar som kanslist eller hjälper till med vanliga sysslor, men här rör det sig om en ren ombudsmannatjänst?

– Ja, det är ok det också.

Varför tyckte du inte det den första gången vi talades vid?

– Jag reagerade spontant och blev fundersam. När jag har kontrollerat med Ams jurister säger de att jag hade fel och att det inte finns något som hindrar det.

Om jag kan bli ombudsman på ett politiskt parti med Ams-pengar kan jag driva valkampanj med hjälp av Ams-pengar?

– Under förutsättning att ett val inträffar under den period som stödet är beviljat för, säger Jan Åbjörnsson, som är chef över enheten för arbetsförmedlingsfrågor i Skåne

Gösta Lempert
gosta.lempert@sr.se