Skillnader mellan politiker och väljare lever kvar

Politikerna som ställer upp i årets val tjänar ofta bättre än väljarna, det är vanligare att de bor i villa eller bostadsrätt och har lång utbildning, få är invandrare. Det visar den stora politikerundersökning som Statistiska Centralbyrån gjort för Sveriges Radio. Olof Pettersson, professor i statsvetenskap, säger att detta är skillnader som lever kvar från när Sverige var mera ojämlikt.
– Det finns en större andel av medelklass, höginkomsttagare, högre utbildade, men jämfört med många andra länder är det mindre skevt i Sverige, säger Olof Pettersson. Enligt Olof Pettersson beror det mycket på att Sverige har haft rätt brett förankrade politiska partier av folkrörelsekaraktär, som har fungerat som en alternativ rekryteringskanal in i det politiska livet och till den politiska eliten. – I andra länder är det i huvudsak utbildning, överklassbakgrund och kontakter som avgör att man får de höga politiska posterna, säger Olof Pettersson. Men även i Sverige tjänar politikerna lite bättre, de bor i villa och har längre utbildning. Hur kommer det sig? – Det här är det historiskt normala. En gång i tiden sammansmälte olika typer av makt. Det var de välbeställda, de besuttna, som hade den politiska makten. – Det är först efter en lång process, när vi får inte bara allmän rösträtt, utan också tar bort hinder för valbarhet. Tidigare fick man inte väljas till riksdagen om man inte hade en viss förmögenhet eller en viss inkomst, säger professor Olof Pettersson. Olof Pettersson intervjuades av
Fredrik Furtenbach, politisk reporter på Ekot