Personkult kring Turkmenistans president

Personkulten frodas i en del före detta sovjetrepubliker. I Turkmenistan har president Niyazov låtit utnämna sig till president på livstid och får dessutom ge namn åt en månad.
Redan för tre år sedan ändrades lagen så att presidenten skulle kunna sitta obegränsad tid vid makten. Och på torsdagen sammanträdde en handplockad generalförsamling och beslöt att erbjuda Zaparmurjat Niyazov möjligheten att vara president till sin död. Först tackade han artigt nej, men sedan, efter långa, välregisserade applåder, lät han sig övertalas. Styr enväldigt Niyazov, nu 66 år, har varit Turkmenistans härskare oavbrutet sedan 1985, då som lokal kommunistpartichef. Han har styrt det gasrika men i övrigt fattiga Turkmenistan som en envåldshärskare, så i den meningen ändrar dagens beslut ingenting. Resultatet har blivit att landet på det hela taget är oreformerat sedan Sovjet-tiden. Niyazov har också skaffat en enorm personkult kring sig själv, och i stort sett allt som går att uppkalla efter presidenten har blivit det. I alla sammanhang omnämns han som ''alla turkmeners fader''. Nu ska också, enligt beslut på torsdagen, månadernas namn ändras så att bland annat en månad uppkallas efter Niyazov, en efter hans mamma och en efter en bok han skrivit. Även veckodagarna ska döpas om, men här föreslås mer neutrala namn. Inte ensam Niyazov är det värsta exemplet men mer eller mindre alla ledare i det före detta sovjetiska Centralasien försöker hänga kvar vid makten med liknande auktoritära medel.
Sten Sjöström, Moskva