''För lätt att sjukskriva''

Det är för lätt för en läkare att sjukskriva en patient. Det tycker arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv. Ett företag kan förlora tiotusentals kronor till följd av en enskild bedömning från en läkare, säger Erik Jannerfeldt som är medicinsk expert på Svenskt näringsliv.
Enligt beräkningar från Svenskt Näringsliv får arbetsgivare tillsammans betala sjuklön på 20 miljarder per år för anställda som är sjukskriva i två veckor. Intresseorganisationen tycker därmed att läkare borde ha bättre utbildning i vad som egentligen gäller och vilka konsekvenser en sjukskrivning kan få. Kostar 20 miljarder per år Varje dag är 400 000 svenskar borta från sina jobb på grund av att de är sjukskrivna. Detta kostar samhället stora pengar. Bara sjukfrånvaron som är längre än två veckor kostade svenska staten 20,5 miljarder kronor det första halvåret i år enligt Riksförsäkringsverket. Men de två första veckorna är det arbetsgivaren själv som får betala sjukersättning om en anställd är sjukskriven. Enligt Svenskt Näringsliv kostar detta företagen 20 miljarder per år. – Man sjukskriver sig i ökande utsträckning för sådant som inte har med sjukdom att göra, säger Erik Jannerfeldt. Och man kanske har lite större krav på sin egen hälsa än tidigare. Ett expempel på detta är ett fall från Gnosjö där VD:n för ett företag vägrade att betala ut sjuklön för en anställd som fått ett sjukintyg från en läkare. Den anställde kunde inte jobba på företaget men läkaren ansåg ändå att den anställde var så frisk att han kunde jobba i sin egen affär, som han drev vid sidan om. ''Helt utlämnade'' Enligt Svenskt Näringsliv är alltså företagen helt utlämnade till landets 29 000 läkare, och hur de sjukskriver patienter och hur de formulerar sjukintygen. Enligt RSV:s senaste statistik är sjukskrivningperioderna nu längre än någonsin, samtidigt som företagarna kan förlora tiotusentals konor beroende på hur lång sjukskrivningsperioden är. – Det är för oss läkare inget ovanligt, säger Bernhard Grevin, ordförande för svenska läkarförbundet. I allt vårt arbete med diagnostik och terapi vet vi att det får stora ekonomiska konsekvenser. Men varför är det ändå så att många läkare sjukskriver allt längre perioder? Det visar ju statistiken. – Det är en svår situation för läkare när patienter kommer och vill ha sjukskrivning för att de inte klarar av arbetslivet som det är i dag. Vi vet att en av de viktiga orsakerna är att man inte orkar med de krav som arbetslivet ställer i dag.
Jan Andersson