Rysk stormanöver i Kaspiska havet

Ryssland har inlett den största flottmanöver som någonsin har genomförts i Kaspiska havet. De stora olje- och gasfyndigheterna har gjort att regionen runtomkring har fått ökad betydelse och syftet med övningen är sannolikt att markera Rysslands beslutsamhet att vara den ledande makten i Kaspiska havet.
Samtliga Rysslands övriga flottor har de senaste tio åren rustats ner, och det kraftigt. Men flottan i innanhavet Kaspiska havet har som enda undantag fått fler, större och modernare fartyg. Och nu är det dags att öva. Under fem dagar genomförs den största flottmanövern i Kaspiska havet, inte bara under rysk tid, utan också under hela den sovjetiska tiden. 60 fartyg deltar, och man ska bland annat öva landstigning på kust och att inta oljeplattformar, allt under direkt överinseende av försvarsminister Sergej Ivanov. Sovjetiskt innanhav Till 1991 var Kaspiska havet i praktiken ett sovjetiskt innanhav. Enda undantag som utomstående makt var Iran, som kontrollerade den södra kustremsan. Men efter Sovjetunionens fall är det fem strandländer – förutom Iran och Ryssland också Azerbadzjan, Turkmenistan och Kazakstan. Försvarsminister Ivanov sade innan övningarna började, att de inte riktar sig mot någon makt i området utan mot terrorister. Men det är inte svårt att föreställa sig att det är Kaspiska havets växande ekonomiska och strategiska betydelse som är huvudskälet till Rysslands ökade intresse. Jättelika olje- och gasfält håller på att utvecklas i och kring Kaspiska havet, och från dem ska det byggas stora rörledningar till utskeppningshamnar vid världshaven. Den vinner som får rörledningarna på sin mark. Och det är inte bara strandstaterna som har sina intressen att se efter. Västerländska oljebolag, och inte minst USA, är djupt inblandade i det strategiska spelet. Storpolitik Det fem Kaspiska länderna har under flera år fört hittills resultatlösa samtal och förhandlingar om hur havets rikedomar ska delas upp. Ett möte i våras där man trodde att de skulle komma överens bröt samman. I dagarna har Iran erbjudit sig att genomföra ett nytt möte, men det är svårt att göra upp, för det är storpolitik och stora pengar det handlar om. Och det är i det perspektivet man får se den ryska jättemanövern. Vad försvarsministern än säger så uppfattar de andra nog meddelandet: Om vi inte kan komma överens vid förhandlingsbordet, så glöm inte bort vem som är den starkaste makten i området.
Sten Sjöström, Moskva