Dyslexi är ärftlig

Allt fler tecken tyder på att läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, är ett ärftligt handikapp.
Vid den pågående dyslexikonferensen i Stockholm avslöjade professor Richard Olsson från Colaradouniversitetet i USA att man nu försöker identifiera de gener som orsakar dyslexin. Mycket arbete återstår, men han är övertygad om att man kommer att lyckas. Då har man också fått en kunskap som på sikt skulle kunna göra det möjligt att medicinskt minimera risken för dyslexi, säger han.