Gränskontroll anmäls till DO

Många mörkhyade känner sig diskriminerade vid de svenska gränskontrollerna. Varje år kommer 10-15 anmälningar mot tullen och passpolisen till diskrimineringsombudsmannen, DO.
Awad Hersi på Somaliska riksförbundet säger att han under det senaste året blivit utplockad för kontroll vid fyra av fem utlandsresor, och han känner sig kränkt av att ständigt bli kontrollerad. – Man gör olika behandling av olika passagerare, säger Awad Hersi. Awad Hersi reser mycket både privat och sitt jobb som ingenjör, och har vant sig vid att det tar tid när han ska genom tullen. Finns mörkertal Diskrimineringsombudsmannen, DO, får alltså varje år in sammanlagt mellan 10 och 15 ärenden som gäller tullens och polisens arbete vid gränsen. Men ställföreträdande DO Katri Linna säger att hon tror att mörkertalet är väldigt stort, eftersom de allra flesta inte bryr sig om att anmäla. De anmälningar som kommer in gäller bemötandet, sättet man behandlas på vid gränsen, men också vilka som tas ut för kontroll. Både tullen och polisen har regler om att etniskt ursprung eller hudfärg inte ska ha någon betydelse för vilka som kontrolleras. Men Katri Linna, tror att det kommer att ta lång tid innan alla tullare och poliser följer reglerna fullt ut och att det är ett långsiktigt arbete ändra attityder. Utbildning i etik och moral Eva Rydhammer, gränsskyddschef på Tullverket och Leif Ahlabo på Rikspolisstyrelsen, säger att de båda myndigheterna har infört etik och moral i personalens utbildning, och de menar att diskriminering vid gränsen är sällsynt. Eva Rydhammer menar att det inte behöver vara frågan om diskriminering för att resenärer känner sig diskriminerade: – Det är ofta som tjänstemännen får höra att du tar ut mig för att jag är mörkhyad. Jag vet inte riktigt varför de gör det men det är ju så att vi är en myndighet, i vissa länder tycker man kanske inte om myndighetspersoner och då blir man lite sur när man blir uttagen för kontroll. Men tror du inte att det ligger något bakom det? – I vissa fall kan det göra det, i andra fall tror jag inte alls att det gör det.
Patrik Åström.