Arbetsgivarverket överklagar sexdom

Arbetsgivarverket överklagar Malmö tingsrätts beslut att ge en domare rätt att få jobbet tillbaka trots att han erkänt att han köpt sex.

Tingsrätten ansåg att domarens sexköp berodde på dåligt omdöme, men att det inte var ett brott. Därför fanns det inte skäl att avskeda mannen.

Men Arbetsgivarverket anser att allmänhetens förtroende för rättsväsendet skulle skadas om domaren återgick i tjänst.