Löntagare kan slippa deklarera

Snart kan löntagare slippa deklarera helt. En utredning som lämnades till finansministern på torsdagen föreslår att det ska räcka med ett tyst samtyckande om uppgifterna i den förtryckta deklarationen stämmer.

Därmed kan man göra sig skyldig till passivt skattebrott om feltryckta uppgifter i deklarationen inte rättas.