Fysisk aktivitet i skolan 30 minuter per dag

Alla elever bör få minst 30 minuter fysisk aktivitet per dag och det bör vara skolans ansvar att hitta former för att under hela den samlade skoldagen kunna ge alla elever någon fysisk aktivitet. Det skriver utbildningsminister Thomas Östros i en debattartikel i Expressen på fredagen.
Östros har tidigare varit avvisande till detta men har nu ändrat sig. Däremot skriver utbildninsminstern att det först och främst inte är aktuellt att utöka timantalet för skolidrott, även om han inte utesluter detta. Istället vill han skolan ska få hjälp av idrottsrörelsen. Ett nationellt resurscentrum för idrott och hälsa ska också inrättas.