Worldcom-skandalen sväller

Skandalföretaget Worldcom fortsätter att förstumma världen. När nu revisorerna gått tillbaka i böckerna och granskat redovisningen för 1999 så har alltså felaktigt bokförda intäkter på 30 miljarder kronor hittats, och mer kan det bli varnar revisorerna som fortsätter kontrollerna bakåt i tiden.
Tidigare kände man till att WorldCom blåst upp sina vinstsiffror med 35 miljarder kronor, men de pengarna gällde bara förra året och början av detta år. Den summa som nu uppdagats är alltså nästan lika stor. Worldcom växte snabbt från att vara ett litet loklat telebolag till att bli världens näst största telekombolag. Med hjälp av de upppumpade vinstsiffrorna lade Worldcom i snabb takt konkurrenterna under sig, och när företaget ansökte om konkurs för tre veckor sedan så hade företaget 85.000 anställda och en nätt liten skuld på 400 miljarder kronor. WorldCom överträffar nu bara sig självt. Redan innan dagens avslöjande hade Worldcom det tveksamma rekordet - att ha lämnat in den största konkursansökan nånsin i USA. Lena bejerot New York