Näringslivskritik mot läkare om sjukskrivningar

Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv tycker att det är för lätt för en läkare att sjukskriva en patient. Intresseorganisationen anser att läkare borde ha bättre utbildning i vad som egentligen gäller och vilka konsekvenser en sjukskrivning kan få.
Enligt Svenskt Näringslivs medicinske expert Erik Jannerfeldt, kan ett företag förlora 10.000-tals kronor till följd av en enskild bedömning från en läkare. Enligt beräkningar från Svenskt Näringsliv får privata arbetsgivare tillsammans betala sjuklön för 20 miljarder kronor per år för anställda som är sjukskriva i två veckor.