30 fall av vinterkräksjuka rapporteras

Nu är vinterkräksjukan tillbaka. Den senaste veckan har laboratorier runt om i landet rapporterat ett 30-tal fall. Enligt Smittskyddsinstitutet är det fler än under samma period dunder de senaste tre åren.

Det är viktigt att tvätta händerna om man vill slippa smittas av viruset.

Viruset orsakar kraftiga kräkningar och diarréer och smittar mest i den akuta fasen, men också flera dagar efteråt.