Tio kilometer oljebälte efter Finnbirch

Det finns nu ett tio kilometer långt oljebälte som är omkring 400 meter brett i havet, där lastfartyget Finnbirch förliste på onsdagen. (SR Gotland)