Väntat fall för Ericssons B-aktie

Ericssons B-aktie har fallit kraftigt på Stockholmsbörsen under fredagen . Det är en väntad nedgång, eftersom aktien handlas utan rätt att delta i bolagets nyemission. Den kraftiga nedgången är rent teknisk och anses inte vara något att oroas för. Men frågan är om alla som köpt Ericssons B-aktie dom senaste dagarna vet varför den faller idag.
Man kan rent av säga att dagens kraftiga fall inte är något att bry sig om. Det är en nedgång som man har kunnat räkna sig fram till, om man nu tillhör dom som har kunskap om hur det hänger ihop. Det kanske inte alla har, bland dom många tusen både gamla och nya aktieägare som köpt aktien och trott sig göra ett klipp igår, men ser värdet rasa idag. Ericssons kurs har svängt mycket kraftigt den här veckan, med en nedgång på 15 procent i måndags, och sedan uppgångar på 5 - 6 procent tisdag och onsdag, och 10 procent i går. Och idag föll kursen med 27 procent. Det är skillnaden mellan gårdagens stängningskurs på 8,55 och priset på teckningsrätten som är 3,80. Man räknat ihop båda summorna och får då 12,35, och det ska delas på 2, eftersom nyemmissionen ger en ny aktie för varje gammal som man ägde igår. Priset på aktien idag blir då 6,17 och skillnaden till gårdagens pris är 27 procent. För att komplicera det ännu mer för småspararna har marknadsindex efter ett par timmars handel nu på förmiddagen börjat räkna kursförändringen från nivån 6,17 och eftersom aktien nu handlas kring 6 och 25 så visar index plötsligt plus 1,3 procent för Ericssons B-aktie. Det gäller att hänga med alltså, för nu handlas det både i en aktie och från och med nästa torsdag i en teckningsrätt. Det gäller fram till den 29 augusti. Därefter blir det en enda kurs att hålla reda på och då kommer det verkliga värdet på Ericssons B-aktie. Dagen innan nyemmissionspriset blev offentligt handlades aktien till 14,50. Aktieägarna fick en rabatt på 75 procent. Kortsiktigt ska man kanske jämföra med den nivån.
Tommy Fredriksson