Kritik mot företagsinflytande över FN

Om ungefär tre veckor anordnas FNs stora konferens om hållbar utveckling i Johannesburg i Sydafrika. En av målsättningarna med konferensen har varit att presentera samarbetsformer mellan företag och regeringar. Men som ekot rapporterade igår har många svenska företag dragit sig ur eftersom de anser att det är för lite konkret handling. Andra kritiker är oroliga för att företagen får för stort inflytande över FN. Bland dem som är oroliga för det finns miljöorganisationen Fältbiologerna.
Malin Christenson är internationell sekreterare på Fältbilogerna. Tillsammans med en grupp andra fältbiloger och miljöpartister anordnar hon en demonstration utanför regeringskansliet Rosenbad. Demonstranterna anser att företagen har köpt sig en plats på konferensen och att deras närvaro kommer att påverka mötet negativt –Jag befarar att det blir steg i fel riktning, att ekonomin får mycket spelplats, att de stora företagen får ännu mer makt efter Johannesburg, säger Malin Christenson. Är det inte viktigt att ha med företagen som samtalspartner i diskussionen? –Ja, men på vilka villkor? Statsminister Göran Persson har haft som uttalad målsättning att så många svenska företag som möjligt ska vara i Johanesburg under konferensen. Som ekot rapporterade igår har många företag som hade tänkt åka nu hoppat av eftersom de befarar att mötet inte kommer att komma fram till något konkret. Göran Persson hoppas ändå att de ändrar sig i sista stund. –Vi har i Sverige goda exempel på framgångsrika företag i den sektorn. Om de inte skulle vara med när världen samlas för att diskutera framtiden, det är inte bara politiker som är där, utan också företagsledare och intresseorganisationer, då skulle svenska företag begå ett misstag. Så jag hoppas verkligen att de reser. Det verkar som om det bara är en handfull som åker, de flesta kommer inte att vara på plats. Har du förståelse för att man är orolig för att det blir för bred dagordning, att man inte kommer fram till konkreta beslut och förslag? –De har ju inget inflytande över konferensen, det är ju inte meningen. Svenska företag ska ju inte åka iväg och lägga sig i FN:s förhandlingsmaskineri, säger Göran Persson. Men kritikerna hävdar att företagens lobbyister håller på att få för stor makt och de kräver att de multinationella bolagen underkastas internationella konventioner som reglerar deras beteende i bland annat miljöfrågor. Malin Christenson på fältbiologerna. –Det är klart att de ska sitt ansvar precis som vem som helst. Ju mer makt man har, desto mer ansvar har man också. Fältbiologerna vill ha en bindande global konvention om företagens ansvar och det vill vi att Göran ser till att det blir i Johannesburg, säger Malin Christenson. –Några av de här riktigt stora multinationella företagen är ju större än nationalstaterna. Många av dem, inte alla, har burit sig svinaktigt åt runtomkring i världen. Om man ställer krav på stater, har mellanfolkliga avtal, har folkrätt och allt sådant som vi tycker är viktigt, så borde man kanske ställa krav på hur företag uppträder, säger Göran Persson Kommer Sverige att driva den frågan i Johannesburg? –Vi har drivit det länge, det görs inte minst i anslutning till handelsförhandlingar, säger Göran Persson
Caroline Salzinger