Svenska opinionsundersökare köps upp

Fusioner och uppköp är på modet i näringslivet och samma sak gäller marknadsundersökningsbranschen, speciellt i valtider. Det har varit rena uppköpsvågen på senaste tiden för de svenska opinionsundersökarnas del. Det senaste exemplet är svenska Gallup, som i tisdags köptes av en internationell koncern.
– När jag började i slutet på 80-talet så bestod branschen i huvudsak utav företag som drevs av starka personer och entusiaster som själva startat företagen. Nu är det en stark våg som pågått länge av uppköp och omstruktureringar så att nästan alla svenska lite större företag ingår i internationella kedjor. De företag som vi oftast förknippas med valrörelser, exempelvis Temo och Gallup, ingår allt oftare i internationella koncerner med inriktning på marknadsundersökningar. I tisdags blev Svenska Gallup uppköpta av Taylor Nelson Sofres, med förgreningar i 100 länder. Och Sifo ägs sen två tillbaka av undersökningsjätten Research International. Enligt branschens egna företrädare, är orsaken internationalisreingen av varor och tjänster. För till exempel brittiska Vodaphone, som ju finns i Sverige och andra länder, finns det ett behov av marknadsundersökare som kan mäta folks attityder i flera olika länder. Företagen har dock haft ett svårt år. De största har alla sagt upp personal och enligt branschens samarbetsorgan, SMIF, aviserar många ett nollresultat. Tillväxt är annars det normala för branschen. För även om lönsamheten i branschen har varit förhållandevis låg under 90-talet, med en lönsamhetsgrad på 2 till 3 procent för många, så har företagen blivit allt fler i takt med att datorerna gjort metoderna snabbare och billigare. De elva största företagen har fördubblat sin omsättning under 90-talet till att idag ligga kring 1 miljard kronor. Opinionsmätningsinstituten som en gång i tiden startades av entusiatsiska samhällsvetare, ingår numera i en internationell industri, vilket har klara fördelar, säger Temos Arne Modig: – Det är en väldigt knepig bransch och då behöver man stora väl testade instrumet för detta och det finns idag i större utsträckning än tidigare.
Rickard Jakbo