Inget nytt att gravida får föda utomlands

Det är inte ovanligt att gravida mammor skickas utomlands för att föda. Orsaken är att flera svenska sjukhus har samarbetsavtal med sjukhus i andra nordiska länder. På torsdagen blev det känt att socialstyrelsen ska utreda fallet med det svenska par som åkte till Finland för att få hjälp med en komplicerad tvillingfödsel men där båda barnen avled.
Barnsjukhuset på Lunds Universitetssjukhus har sedan två år haft ett samarbete med Rikshospitalet i Köpenhamn. Ett samarbete som divisionschefen Irene Jacobsson, tycker fungerar mycket bra. – Det har inte varit några problem vare sig gällande transporterna eller vården i Köpenhamn men det är ju en ventil vi har om vi plötsligt får belagt alla våra egna intensivvårdsplatser och det känns väldigt bra att ha. Avtal med Köpenhamn I Skåne finns vård för för tidigt födda barn i Malmö och Lund och sjukhusen har skrivna avtal med Rikshospitalet och Hvi-dovre sjukhus i Köpenhamn. Sen förra året har 14 svenska för tidigt födda barn vårdats i Danmark. Enligt överläkare Bengt Andreasson på neonatalavdelningen i Malmö ger Köpenhamn lika bra vård och är det närmaste alternativet för Malmöborna. han tror att samarbetet kommer att utvecklas mer i framtiden. Fler föds för tidigt Det finns sex sjukhus i Sverige med vård för barn som föds extremt tidigt. När det föds fler barn än beräknat, föds naturligt också fler för tidigt. På grund av brist på personal och vårdplatser blir det, framförallt under sommaren, stor trafik mellan olika sjukhus i Sverige för att hitta vårdplatser. Först och främst skickas mammorna inom Sverige, men det har hänt att patienter har skickats från Karlstad till Oslo när det varit fullt på svenska sjukhus och nyligen skickades ett par från Uppsala till Åbo i Finland. Naturligt vända sig till Åbo Enligt professor Gunnar Sedin, på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala, var det första gången man transporterade en patient till Åbo, men han menar att man har ett mycket gott samarbete med Åbo och att det var naturligt att man använder sig av närmaste alternativet. – De har en väl kompetent verksamhet och de ligger inom det avstånd som vi kan nå med helikopter. Det här är inte något som är uppfunnet i en hast.
Christer Johansson