EU-kommissionen ger Portugal rätt

Den portugisiska staten har inte begått något fel i samband med att däcktillverkaren Continental flyttar sin verksamhet från Gislaved till Portugal, det konstaterar EU-kommissionären Mario Monti i ett svar till den svenska regeringen.
Det var i början på december som beskedet kom att tyska Continental lägger ner tillverkningen av däck i Gislaved och att nästan 800 personer förlorar jobbet och att tillverkningen flyttar bland annat till Portugal. Under våren stod det klart att Portugal gett bidrag till Continental för att de skulle flytta sin tillverkning dit. När det i mars dessutom avslöjades att de dessutom fick skattelättnader var kritiken hård från den svenska regeringen. – Det är inte möjligt och heller inte rimligt att försöka dumpa skatter för att locka till sig nya företag, varken inom EU eller utanför EU, sade regeringens ansvariga för konkurrensfrågor, Ulrika Messing, då. Nu backar hon delvis i just det här fallet. – Den oro som fanns i våras visade sig inte vara sann, utan mycket av det som påstods då hade inte betalats ut. Ulrica Messing ångrar trots det inte att man så hårt gick ut och kritiserade skattelättnaderna: – Jag tycker det vore oansvarigt från mig som ansvarigt statsråd och från hela Sveriges regering om vi inte hade tagit den här informationen och de rykten som då florerade på allvar. Mario Monti konstaterar att Continental fått subventioner och skattenedsättningar, men att stödet håller sig inom uppsatta regler. Nu vill istället Ulrica Messing ändra på regelverket så att det inte ska vara möjligt att söka en mängd olika bidrag på det sätt som Continental gjort.
Fredrik Sperling